Anonym vegmotstander angriper Dahl og Orten:

«Hvis disse to får det som de vil, blir dette turområdet rasert av motorveg»

En anonym avsender viser motstand mot nye E39 gjennom Mordal og Kringstad med plakater i det populære turområdet.
Nyheter

MOLDE: Ved skiltene på turvegen til Kringstadsetra og Kringstadnakken har aksjonister hengt opp plakater mot Møreaksen og tilhørende nye E39 igjennom området fra Julbøen til Fuglset.