I høst flyttes føden fram og tilbake mellom byene

Molde og Kristiansund skal fra høsten veksle på å ta imot alle fødende i Nordmøre og Romsdal. Det ligger an til bytte hver 14. dag.

VIL VÆRE PÅ EGEN ARBEIDSPLASS: – Jeg tror gynekologene opplever det krevende å forholde seg til to arbeidssteder i situasjoner der det i ytterste konsekvens kan være kort veg mellom liv og død for to personer, sier Øyvind Bakke, adm. dir. i HMR. Igor Jokic (t.v.) er foretakstillitsvalgt for overlegene i foretaket.   Foto: Bjørn Buvnoll

Nyheter

I 17 somre har føden i Molde og Kristiansund vekslet på å holde stengt, slik at fødende i nordfylket har født skiftesvis i de to byene. I sommer stenger de fire uker hver.