Derfor kan fødetilbudet i Molde og Kristiansund stå på spill

Ålesund og Trondheim kan bli alternativene for fødende i fylket. Det kan skje hvis Øyvind Bakke og co i helseforetaket ikke får tak i flere gynekologer – en gruppe det er kritisk mangel på.

TOPPSJEFEN HOSPITERTE: Adm.dir. Øyvind Bakke, utdannet sjukepleier, hospiterte nylig her ved føden i Molde for å forstå utfordringene. F.h: barnepleierne Merete Aandal Olsen og Anne Kristin Eidem, jordmor Eli Birkeland Fredly, adm dir Øyvind Bakke, konst. seksjonsleder Cecilie Lysgård (jordmor), og jordmor Ingun Helleve Halaas. Bakke hospiterer i Kristiansund onsdag.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

I mange år har det vært utallige konflikter og medieoppslag om fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal, og situasjonen er fortsatt svært utfordrende. Særlig er det mangel på gynekologer som nå gjør det vanskelig å sikre et trygt tilbud. De to fødeavdelingene har grovt sagt en fødsel i døgnet hver, noen flere i Molde enn i Kristiansund.