Leif Magne Langset har vore på Kleven søndag:

– Vi har ein langsiktig plan for dei tilsette

Den nye KMC-eigaren frå Molde kan ikkje kommentere om dei er aktuelle for å kjøpe opp resten av konkursbua, men Langset-konsernet planlegg for at det skal vere arbeid for dei KMC-tilsette også i lang tid framover.

Kleven: Langset-konsernet kjøper opp KMC (Kleven Marine Contracting), eit dotterselskap til sjølve Kleven.   Foto: Kleven Verft

Nyheter

(SMP): Og dette arbeidet skal etter planen også skje på Kleven eller i nærområdet elles.