Advarer mot kraftig språkbruk

I et Facebook-innlegg angående deponiet på Rausand hagler kommentarene mot kommunepolitiker Svein Atle Roset (KrF). Innlegget er skrevet av en annen kommunestyrerepresentant, Arild Svensli (H).

Advarer: Svein Atle Roset (KrF) maner til en saklig og rolig debatt. – Man kan være rivende uenig i sak, men vi må aldri falle ned på et nivå der vi går til personangrep.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Arild Svensli delte en artikkel fra Rbnett der Bergmesteren hevder at det er lovstridig å følge kommunens vedtak i deponisaken. I kommentarfeltet under innlegget blir Svein Atle Roset (KrF) spesielt, men også resten av flertallet i Molde kommunestyre, blant annet beskyldt for å springe ærend for det som betegnes som «O store far», trolig en referanse til Stig Jacobsen, av Arild Svensli. Det blir også påpekt at Roset i tillegg er styreleder i lokalbanken.