Dømd for nettovergrep:

Chatta om valdtekt og drap av barn

Mannen lasta ned bilde og filmar med overgrep mot barn, og på Skype skreiv han at han drøymde om å valdta og drepe ei jente.
Nyheter

(SMP.NO) Tiltalte kom i politiet sitt søkjelys i 2016 i samband med etterforsking av ei sak som handla om kommunikasjon via internett som skildra seksuelle overgrep mot barn.