Klagar på Raudsand-vedtak

Advokat meiner det bør innkallast til ekstraordinært kommunestyremøte.

Raudsand: Bergmesteren Raudsand, med Deponi oppe til høgre. Bildet er tatt tidlegare.  Foto: Oivind Leren

Nyheter

Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartnarane klager no på kommunestyrets vedtak om Deponi 2 frå junimøtet.