Strid om 50-fots båtplasser i retten:

Full seier til Småbåtlaget

Retter beordrer ledelsen i A. Hammerø til å betale for båtplasser, samt nesten hundre tusen i saksomkostninger for Cap Clara Småbåthavn.

Møtte motstand: A. Hammerø AS kjøpte eiendommen på Cap Clara i 2014. Den grenser til sjøen og ligger inntil det som er Cap Clara Småbåthavn SA, et småbåtlag som ble etablert i 1969 og som leier området av Molde kommune. Begge har ønsket å ha båtplasser i sjøen på bildet, men kom til enighet etter en runde i retten i 2018.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Saka gjaldt et oppgjør for etablering av nye, 50-fots båtplasser på Cap Clara.