Krever lovlighetskontroll av Raudsand-vedtak

Ordfører Torgeir Dahl (H) og representanter fra Høyre og fem andre parti ber kommunestyret omgjøre deponivedtak fra junimøtet.

Deponi 2, «Møllestøvdeponiet»: Vedtaket om Deponi 2 på Bergmesteren Raudsand blir nå tema for lovlighetskontroll. Bildet er tatt tidligere.  Foto: ANITA VINGEN

Nyheter

I brev til representantene i Molde kommunestyre, orienterer ordføreren og åtte kommunestyrerepresentanter nå at de fremmer krav om lovlighetskontroll for vedtaket i saken om rammetillatelse og dispensasjon for Deponi 2 i Bergmesteren på Raudsand.