– Skal øke trafikksikkerheten

– Målet er at sjåførene kan rette mer oppmerksomhet til de myke trafikantene når de slipper å opprettholde vikeplikt fra stikkveiene.

Anne Lene Helgetun, fungerende seksjonsleder for plan og trafikk i fylkeskommunen.  Foto: Privat

Nyheter

Det sier Anne Lene Helgetun, fungerende seksjonsleder for plan og trafikk i Møre og Romsdal fylkeskommune.