– Gjør alt for å sikre framdrifta

– Nye E 39 Lønset-Hjelset står øverst på lista til Samferdselsdepartementet, målet er å holde framdriftsplanen, sier Helge Orten (H), leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

VIL SIKRE FRAMDRIFTEN: Stortingspolitiker Helge Orten (t.h.), her sammen med tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale på Hjelset der Vegvesenet skal bygge ny veg.   Foto: Richard nergaard

Nyheter

Prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen håper at bompengeforslaget kan komme opp i statsråd i løpet av sommeren, slik at anbudet kan lyses ut i august. Helge Orten ser ikke bort fra at dette kan la seg gjøre.