Leder lørdag 20. juni:

Tidenes lengste ønskeliste er levert

Krever mer enn smuler: Fylkestinget står samlet bak kravet om at Møre og Romsdal må få mer penger til vedlikehold av vegene og nybygging. – Jeg er skuffet over sentrale politikere fra alle parti, sa fylkespolitiker Per Ivar Lied (Sp) i fylkestinget.   Foto: Sunnmørsposten

Fylkespolitikerne må stå sammen om ønskelista de har sendt, ikke ta omkamper.

Nyheter

«Stortinget har glemt oss» , sa Senterpartiets Per Ivar Lied i fylkestinget tirsdag. Uttalelsen kom da fylkespolitikerne debatterte hva de skal be regjeringen og Stortinget om for å få bedre veger og samferdselsløsninger de kommende 12 åra. Poenget til Per Ivar Lied var å få fram at Møre og Romsdal har vært en taper på samferdselsområdet de siste fem åra. Alt for lite penger til vedlikehold av vegene, alt for lite penger til ferjene og minimalt til nyinvesteringer. Alle parti, fra Fremskrittspartiet til Rødt og MDG er enig.

Urettferdighet er et godt kort å spille ut overfor staten. Lederen av samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim (Sp), har regnet ut at Møre og Romsdal står for 9,5 prosent av verdiskapingen i landet, men får enten 0 prosent eller 0,5 prosent av veginvesteringene, slik regjeringen har lagt opp til. Uholdbart!

Når Stortinget om ett år skal vedta Nasjonal Transportplan for åra 2022-2033, må de legge vekt på hva Møre og Romsdal mener. Lista med krav og ønsker om penger til dette fylket har aldri vært lengre. Fylkestinget mener det aller viktigste er å vedlikeholde vegnettet som allerede er her: 3.090 kilometer fylkesveg og 533 kilometer riksveg. Da er det snakk om flere milliarder kroner. Vegene må rassikres bedre, ferjeleier må bygges om. Det krever enda flere milliarder. På investeringssida er eksportvegen E136 og bedre E39 satt øverst, men fylkestinget er splittet i synet på hvordan Romsdalsfjorden skal krysses.

I iveren etter å få utrettet mye, er det fristende å ønske seg alt. Der ligger svakheten med kravlista fra Møre og Romsdal. Det kommer til å bli beinhard kamp om samferdselspenger i åra som kommer. Vi er helt enig i at dette fylket må tilgodesees med mer penger til vedlikehold og nybygging. Samferdselsårene er limet både næringslivet og innbyggerne er avhengig av hver eneste dag. For fylkespolitikerne blir jobben å stå sammen om ønskelista de har sendt, ikke invitere til omkamper slik vi ser om Møreaksen. Dette fylket trenger også stortingspolitikere som engasjerer seg og synlig målbærer at Møre og Romsdal må satses på, ikke glemmes.