Veidekke med «juss-varsel» til Molde kommune før kommunestyrets behandling:

Mener deponiavslag vil være ulovlig - og kan påklages

Tiltakshaverne mener formannskapets deponi-nei er ulovlig, og peker på muligheter for klage om kommunestyret vedtar tilsvarende.

Deponi 2: Styreleder John Strand (t.v.) i Bergmesteren Raudsand AS ved Deponi 2, sammen med daglig leder Harald Storvik. Bildet er tatt tidligere.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Tiltakshaverne mener Molde kommune plikter å si ja til søknad om byggetillatelse / dispensasjon for Deponi 2 på Raudsand.