Vil ha fortløpende klarhet i hvordan bygginga av Nordøyvegen går

En rapport fra konsulentselskapet BDO om risikoen ved Nordøyvegen-prosjektet, har utløst til dels krasse reaksjoner fra fylkespolitikerne.

Nordøyvegen. Arbeid med Lepsøybrua  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Konsulentene hadde fått i oppdrag å se nærmere på hvor stor økonomisk risiko Nordøyvegen utgjør for fylkeskommunen. Nordøyvegen til 5,1 milliarder kroner er det største enkeltprosjektet Møre og Romsdal fylkeskommune har gått i gang med. Vegen skal etter planen tas i bruk om tre år.