Nye Veier AS setter Ålesund-Molde nummer én, og vil se på vegprosjektet på nytt

Vegene imellom bygges før fjordkryssingen?

Får Nye Veier AS i oppdrag å bygge veg mellom Ålesund og Molde, er det ikke sikkert at kryssingen av Romsdalsfjorden tas først. Er det mer lønnsomt å bygge vegene mellom fjordkryssingen først, kan det bli utfallet, bekrefter direktør for planlegging, Finn Aasmund Hobbestad.

Ferjer i flere år til: Bestemmer regjeringen at Nye Veier skal bygge vegen Ålesund-Molde, vil selskapet se på hva som skal bygges først; vegen mellom fjordkryssingen eller selve kryssingen av Romsdalsfjorden.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Det statlige vegselskapet Nye Veier AS har gitt regjeringen svar på hvilke vegstrekninger selskapet ser som mest aktuelle å bygge i Møre og Romsdal. E39 mellom Ålesund og Molde er nummer 1, mener Nye Veier. E136 Ålesund-Innlandet grense havner bak.