Styret: Det spiller ingen rolle hvor vedkommende er fra - vi må finne den beste

To klinikksjefer skal bli én – men når?

Molde og Kristiansund sjukehus har hver sin konstituerte klinikksjef. Styret i helseforetaket er utålmodig etter at de får én felles.

DISKUTERTE FELLES LEDER: Langs kortenden nestleder Lodve Solholm, styreleder Ingve Theodorsen, adm. dir. Øyvind Bakke. Nærmest f.v: Gerd Marit Langøy, Bjarne Storset, Toril Forbord Ved bordet i bakgrunnen: f.v. Anette Lekve, Sigurd Torvik Heian. Hilde Furnes Johannessen. Bakerst f.v. styresekretær Mariann Gravem, og brukerrepresentantene Paula Næss Skår og Ann Helene Skare. Bildet ble tatt på styremøtet i Helse Møre og Romsdal i mai.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Det ble godt mottatt i og utenfor helseforetaket da ny toppsjef, Øyvind Bakke, innførte stedlig ledelse med egen klinikksjef for hvert av de fire sjukehusa. Georg Johnsen i Molde og Åge Austheim i Kristiansund er begge konstituerte, siden de to stillingene skal bli én før fellessjukehuset SNR står ferdig.