LESERINNLEGG

«Kjære ordfører Dahl»

  Foto: Privat

Nyheter

Vi, innbyggere i Molde og foreldre fra innføringsklassen ved Sellanrå skole, sender deg dette brevet for å be deg og kommunestyret om å tenke nytt omkring forslaget om å legge ned innføringsklassen.

Det viktigste er å ikke se bort fra oss. Vi er familiene og elevene som bruker eller har brukt denne tjenesten, og kan fungere som referanse i denne diskusjonen.

Vår erfaring er at innføringsklassen er en tjeneste, som i tillegg til å hjelpe studentene med å tilpasse seg den norske kulturen og språket på den mest respektfulle måten, er at den også er et rom der hele familier blir ivaretatt og ledet inn i det norske utdanningssystemet. Videre er det et faktum at Sellanrås ansatte er sammensatt av fagpersoner med internasjonal bakgrunn som er opplært og forberedt på å motta studenter fra hele verden, de har utgjort en stor forskjell for mange familier som trenger ekstra hjelp til denne første kontakten og kommunikasjonen med skolen.

Bare i år mottok skolen familier fra Kongo, Kurdistan, Syria, Afghanistan, Eritrea, Sør-Korea, Israel, Brasil, og Kirgisistan.

Fra flyktninger med støttebehov, til eventyrlystne kunnskapssøkere, eller gründere, forskere og utallige internasjonale familiegjenforeninger, alle historiene våre i Norge ble gjort mulige på grunn av en respektfull start i barnas utdanning, så hvorfor stoppe opp nå?

Fra det pedagogiske perspektivet ble det oppmerksom på at styrelederen fra Moldes Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd, Britt Janne Tennøy, mener at studentene vil kunne få venner, bli integrert og lære språket raskere hvis de går rett inn i standard norsk skole. Imidlertid vil vi gjerne spørre deg om det er noen studier som konsekvent beviser den påstanden. Fra vår forståelse ble innføringsklassen opprettet for å lette overgangen fra utenlandselever til det norske skolesystemet, fordi internasjonale studenter tidligere har opplevd vanskeligheter med å bli integrert og inkludert i systemet uten ordentlig støtte. Hvorfor er det noe annerledes nå? Hva endret seg?

Innføringsklassens eksistens medfører muligheten for at internasjonale studenter bedre kan utvikle seg, ikke bare språkferdighetene, men også sosiale og emosjonelle ferdigheter for å føle seg trygge på å være i en standard norskklasse og bli integrert. Og vær så snill, ikke misforstå her. Vi sier ikke at internasjonale studenter mangler sosiale ferdigheter, men la oss innse at når du kommer fra en veldig annen kultur, er sjokket uunngåelig. Innføringsklassen er en smart og human løsning for å kunne oppleve kultursjokket positivt. Og de har jobbet i mange år, bare spør oss om våre opplevelser!

Ut fra kostnadsperspektivet er det kjent at hele verden går gjennom svært vanskelige tider og kutt i budsjettet er nødvendig. Skulle vi ikke tenke at dette kan føre til demotiverte elever og følgelig fremtidige skolefrafall, med innvandrerelever som mangler riktig støtte fra starten? Derfor, hvis en elev som dropper ut av videregående skole koster 30 000 kroner hvert år per år i løpet av livet (data fra 2019, konsulentselskap Rambøll), bør ikke Moldesamfunnet lukke øynene for de mulige større kostnadene som følge av å stenge innføringstilbudet kan føre til i fremtiden?

Vi setter pris på alt Molde og det norske skolesystemet har gitt barna våre, og vi utrolig takknemlige. Imidlertid ber vi deg om å høre på stemmene våre når du vurderer å legge ned vellykkede programmer som innføringsklassen. La oss heller ikke glemme at de mest berørte i alt dette, som er barna, også kan ha plass i den diskusjonen, siden det er deres fremtid vi setter på spill.

Vi er sikker på at hvis vi er åpne for diskusjonen, kan det være finnes en bedre løsning for dette.

Flavia Mendonca

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal