Ny kamp om Møreaksen

Skal Møreaksen nevnes, eller skal man bare snakke om å krysse fjorden? Uenigheten fra fylkesutvalget flyttes inn i fylkestinget mandag.

Vil ikke ha omkamp: Når det skal bygges ny veg mellom Ålesund og Molde, holder fylkespolitikerne Pål Farstad, Randi Walderhaug Frisvoll og Kristin Sørheim fast på planene Statens vegvesen har lagt, der Romsdalsfjorden skal krysses med Møreaksen. – Vi ønsker ingen omkamp om trasévalget, sier Sørheim.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Hva skal være budskapet fra Møre og Romsdal fylkeskommune inn til Samferdselsdepartementet om ny vegforbindelse mellom Ålesund og Molde? Skal Møreaksen være løsningen for å krysse Romsdalsfjorden, eller skal det åpnes for andre løsninger ved å bare kalle forbindelsen for "fjordkryssing"?