Slik var dei hektiske timane då anleggsmaskinane til slutt fekk kome seg opp på Haramsfjellet

Det skjedde ikkje utan dramatikk, men i 14-tida torsdag kunne dei første gravemaskinane parkere på Haramsfjellet.

Vart fjerna: Hans Petter Thue hadde stått på lenge, men torsdag vart bilen hans til slutt fjerna frå Haramsfjellvegen.   Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

(Smp) Tysdag for to veker sidan skulle eigentleg utbyggaren av vindkraftverket på Haramsøya i land med sine første maskiner.