Frank Sve (Frp) mener Statens vegvesen ikke har bygget en centimeter ny veg

– Hvorfor skal vi tru på dere?

– Vegvesenet klarer ikke å få ferdig planene for nye vegprosjekt. Hvorfor skal vi tru på dere nå? spurte Frank Sve (Frp). – Straks pengene kommer, bygger vi veg, svarte strategisjef Kjetil Strand.

Kritikk mot vegvesenet: Fylkespolitiker Frank Sve (Frp) kritiserte i samferdeselsutvalgets møte Statens vegvesen for å være altfor sein med å planlegge og få satt i gang vegprosjekt som allerede er vedtatt. Kjetil Strand i Vegvesenet svarte at de starter vegbygging så snart pengene er bevilget.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Under møtet i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal onsdag, anklaget Frank Sve (Frp) Statens vegvesen for å være en sinke i planlegging av vegprosjekt politikerne har vedtatt.