Legger trykk på å samkjøre Molde og Kristiansund sjukehus

Utsetter fødeavklaring til høsten

Denne uka skulle avklart løsninga for fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Korona har skjøvet den avgjørelsen til høsten, men nå legges fullt trykk på å samkjøre Molde og Kristiansund sjukehus før innflytting på Hjelset.

Fødesammenslåing er en liten, men den mest omstridte, del av et større prosjektet for å forberede innflytting i fellessjukehuset på Hjelset.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

For å samkjøre fødeavdelingene før innflytting i fellessjukehuset, vedtok styret i Helse Møre og Romsdal 27. mars i fjor å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Det skulle skje med virkning fra 19. august i fjor. Men som kjent ble reaksjonene så sterke at styret vedtok å utsette gjennomføringa.