Fylkene får penger til kollektivtilbudene, sier Helge Orten i transportkomiteen

– Mer krisehjelp i høst

– Det er ingen grunn til bekymring; fylkeskommunene vil få mer penger til å holde oppe kollektivtilbudene, sier lederen av Stortingets transportkomité, Helge Orten.

Penger fra staten: Billettinntektene for bussreiser, ferjereiser og hurtigbåtreiser stupte under koronakrisa. Stortingspolitiker Helge Orten sier fylkeskommunene trolig får mer støtte fra staten utover høstenfor å dekke bortfall av billettinntekter.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

MOLDE: Det pågår fortsatt forhandlinger i Stortinget mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om Revidert nasjonalbudsjett og krisetiltakene staten vil sette i verk.