Vil gjøre kantslåtten lettere og tryggere - oppfordrer til sjekk av gjerder

Møre og Romsdal fylkeskommune oppfordrer grunneier med gjerde langs fylkesvegene til å ta en sjekk.
Nyheter

Entreprenørene er i gang med kantslåtten langs fylkesvegene. I løpet av en sesong blir kantene på de fleste fylkesvegene slått en til to ganger, avhengig av hvordan vegetasjon det er og hvor stor trafikk det er på vegen.

– Vi opplever dessverre ganske ofte at vi ikke kommer til for å slå vegkantene fordi det er plassert gjerde for tett på vegen. Ødelagte gjerder, stålstrenger og gjerdenett i vegkanten kan også bli farlige prosjektil om de kommer inn i slåmaskina. Det er det ingen som ønsker. Derfor ber vi naboene våre sjekke gjerdene sine, sier seksjonsleder for vegdrift, Torgeir Bye, i Møre og Romsdal fylkeskommune via ei pressemelding torsdag.

Det er flere grunner til at vegkantene blir slått. Sikten langs vegen blir bedre, og det hindrer viltpåkjørsler. Kantene blir også slått for å hindre spredning av fremmede arter som vokser kraftig og kveler det som vokser naturlig i vegkanten.

Mange hindringer i vegkanten gjør også at entreprenørene må bruke mer tid på vegen. Det gir mer hindring for trafikken, og i verste fall farlige forbikjøringer. En sjekk av gjerdet er derfor også et viktig bidrag til trafikksikkerheten.

Hvert år opplever også entreprenørene å få ødelagt utstyr av rester etter gamle gjerder i vegkanten.

– Det er ofte mindre underentreprenører som slår vegkantene. For dem kan mange og kostbare reparasjoner gi store økonomiske konsekvenser for bedrifta. Vi trenger både mindre og store entreprenører for å drifte fylkesvegene. En gjerdesjekk er derfor spesielt viktig for de mindre entreprenørene, sier Bye.

Disse reglene gjelder:

  • Reglene står i forskrift om gjerde ved offentlig veg
  • I forskrifta står det blant annet at gjerde skal ha forsvarlig vedlikehold, stolpene skal stå vertikalt og nett og ståltråd skal være godt stramma. Piggtrådgjerde er ikke lov.
  • Det skal ikke stå gjerde innenfor eiendomsgrensa til vegen og aldri nærmere vegkanten (kvitstripa) enn tre meter.