Aukra valgte bort sola, varmer opp kommunale bygg med energi fra jordvarme

Henter varme 250 meter under jorda

Sol og vind ble for kostbart. Når Aukra kommune skal varme opp kommunale bygg på Falkhyttern, borer de hull 250 meter ned i fjellet og henter jordvarme derfra. Nå skal jordvarmeforsyningen bygges ut.

Jordvarme framfor solceller: Aukra kommune henter varme 250 meter under jordoverflata til oppvarming av kommunale bygg på Gossen. Nå planlegges 10 eller 20 flere energibrønner. – Vi har veldig trua på denne energiformen, sier kommunedirektør Ingrid Husøy Rimstad.   Foto: VILDE B. AARØNES

Å hente varme fra energibrønner djupt under overflata, vil på sikt også være god økonomi.

Ingrid Husøy Rimstad, kommunedirektør i Aukra
Nyheter

AUKRA: – Vi har veldig trua på denne energiformen. Å hente varme fra energibrønner djupt under overflata, vil på sikt også være god økonomi. Når vi forbereder oppvarmingen av det nye kulturhuset og bassenget, er det klokt å ta investeringene i et større jordvarmeanlegg og framføring av rør til byggene nå, sier kommunedirektør Ingrid Husøy Rimstad i Aukra kommune.