Formannskapet innstilte på veg i dagen - men vil ha folkemøte før endelig avgjørelse

Formannskapet behandlet saken om ny veg på Veblungsnes torsdag.

Skissa viser ny E136 gjennom Veblungsnes som veg i dagen.   Foto: STATENS VEGVESEN

Nyheter

(Åndalsnes Avis:) Formannskapet i Rauma kommune innstilte torsdag enstemmig på at Statens vegvesen skal arbeide videre med alternativ 4, altså veg i dagen, på Veblungnes. Dette er i tråd med Statens Vegvesen sin anbefaling, og rådmannens innstilling.