Enighet blant fylkespolitikerne om å låne 25 millioner kroner til Eikesdalsvegen

– Kan få fangnett før jul

25 millioner kroner til å sette opp fangnett på den rasutsatte strekninga Ågothammaren på Eikesdalsvegen er i boks. 

Det går til stadighet steinsprang ned på fylkesveg 6012 ved Ågothammaren ved Eikesdalsvatnet. Nå er politikerne enig om å låne 25 millioner kroner for å få satt opp fanggjerder der.   Foto: BJØRN MAGNE ØVERÅS

Nyheter

MOLDE/EIKESDAL: Fylkespolitikerne er enig om å gå i banken og låne 25 millioner kroner for å sikre fylkesveg 6012 Eikesdalsvegen bedre mot steinsprang og ras.

– Straks fylkestinget formelt vedtar investeringen, kan fylkeskommunen sette fullt trøkk på planlegging og prosjektering av fangnett ved Ågothammaren. Beløpet er ikke større enn at vi greier det, og lånerenta er historisk lav nå. Enigheten i fylkesutvalget tilsier at det ikke skulle herske tvil om dette rassikringsprosjektet nå, sier Kristin Sørheim (Sp).

Eikesdalsvegen er livsnerven for de rundt 70 fastboende i bygda Eikesdal. Vegen har fortsatt områder som er svært utsatt for steinsprang og fjellras. Bygdefolket i Eikesdal ønsker en permanent løsning med en tunnel gjennom Ågothammaren. Kostnaden for en tunnel er anslått til 250 millioner kroner.

– Vi greier ikke å skaffe midler til en lang rassikringstunnel nå. Derfor er fangnett et alternativ, sier Sørheim.

– Hvor raskt kan arbeidet med å sette opp fangnett ved Ågothammaren komme i gang?

– Vi ser at det blir stadig farligere å trafikkere Eikesdalsvegen forbi dette området. Jeg vet ikke hvor lang tid fagfolkene trenger på å planlegge og prosjektere fangnett, men det hadde vært ufattelig bra om vi kunne fått gjort dette før jul. Pengene er sikret. Vi holder det vi lovet da prioriteringslista ble satt opp og Eikesdalsvegen plassert på førsteplass, sier Kristin Sørheim som også er lederen for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.