Statens vegvesen: Tilrår ny veg i dagen gjennom Veblungsnes

Ny E136 gjennom Veblungsnes blir bygd utan tunnelløysing om Statens vegvesen får det som dei vil.

I DAGEN: Slik ser Statens vegvesen for seg at ny E136 gjennom Veblungsnes kan løysast.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen har no sendt over ei vurdering av aktuelle alternativ for veg gjennom Veblungsnes til Rauma kommune. Alternativa som er vurderte er ny veg med miljøtunnel, ny veg i dagen gjennom sandtaket, utbetring av eksisterande veg og fjelltunnelalternativ.