Mye feriepenger til overs? I august kommer 12 boligbygg med 100 leiligheter for salg her

Hele Stuevollen-området rett nord for sjukehuset forberedes nå for salg etter fellesferien. Samtidig begynner jobben med å taksere sjukehuset, sjukehusapoteket og Sagbakken, før salg i det åpne markedet.

ROLIG OMRÅDE: Boligblokkene på Stuevollen ligger spredt med store plenområder innimellom. Her to av de fire byggene Nordskogvegen bak, og en av blokkene i Glomstuvegen i front.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det er et par år siden Helse Møre og Romsdal vedtok at de ville selge hele sjukehusområdet på og rundt Lundavang. Til sammen er det rundt 100 mål – eller 14 Aker stadion-baner. Foretaket selger fordi de ikke har bruk for noe av dette når nytt fellessjukehus på Hjelset overtar sjukehusdrifta våren 2024.