Nå er vegen delvis åpnet igjen

Raset som gikk over fylkesveg 62 i Øksendalen mandag er delvis ryddet bort.
Nyheter

Det var seint mandag ettermiddag at det gikk et stort jordras over vegen ved Hyllneset på strekningen mellom Øksendalstunnelen og Skøotunnelen i Sunndal kommune.

Etter å ha undersøkt området med drone mandag kveld, for å vurdere rasstedet, har entreprenør jobbet for å fjerne jordmassene.

Tirsdag klokka 08 melder Vegtrafikksentralen midt at ett felt nå er åpnet.

«Det vil fremdeles foregå opprydningsarbeid på stedet, så det vil være nedsatt hastighet til 50 km/t forbi rasstedet en stund framover», heter det i meldingen fra Vegtrafikksentralen.

FULL STOPP: Ingen ble tatt av jordraset som gikk over fylkesveg 62 mandag ettermiddag, men det dannet seg raskt køer på begge sider av rasstedet.  Foto: NORDMØRE OG ROMSDAL BRANN OG REDNING, BEFAL SUNNDAL