Debatt om rammetillatelse og dispensasjon for Deponi 2:

Formannskapet sier nei til Raudsand-søknad

Formannskapet sier nei til rammeplan for Deponi 2, og til søknad om dispensasjon.

RAUDSAND: Bergmesteren Raudsand med møllestøvdeponiet. Bildet er tatt tidligere. 

Nyheter

Formannskapet i Molde behandlet tirsdag saka om rammetillatelse og midlertidig dispensasjon for Deponi 2 på Raudsand.