Svømmeopplæringen i Molde-skolene skal endres

Men fortsatt vil det være store forskjeller på hvor mye svømmeopplæring som blir gitt – alt etter hvor du bor i kommunen.

LOVPÅLAGT: Fra høsten av skal også de yngste barna få opplæring i basseng, noe de i dag ikke har fått i gamle Molde kommune. I tidligere Nesset og Midsund kommuner, har imidlertid elevene på alle trinn svømmeopplæring allerede.  Foto: NTB scapnix

Nyheter

Nye krav i den nasjonale læreplanen gjør at svømmetilbudet i Molde kommune må endres. Fra høsten av skal nemlig også barn på andre trinn ha «tilvenning til vann». Dette skal være mer basert på lek, men vil uansett kreve bruk av basseng.