Vikenco bygger anlegg som firedobler kapasiteten for laks og ørret. Om 10 år kan det være 300 ansatte.

Fiskeventyr på den ytterste holme

Vikenco produserer laksefilet nok til at hver innbygger i Møre og Romsdal kan spise laks til middag, hver dag året rundt. En ny, hypermoderne fabrikk står snart ferdig. Den kan slakte og foredle fire ganger så mye rød fisk som dagens anlegg.

Fylles med laks: Om drøyt sju måneder skal nybygget til Vikenco være i bruk. – Vi bygger et anlegg som kan firedoble kapasiteten av foredlet fisk, fra 15.000 tonn til rundt 60.000 tonn i året, sier direktør Per Olav Mevold og viser fram nybygget på Rindarøya i Aukra.   Foto: Bjørn Brunovll

Nyheter

– Framtida er foredling av fisk i Norge, sier Per Olav Mevold.