Langt færre får kreftdiagnose - det bekymrer fastlegene

Fortsatt tar færre enn vanlig kontakt med fastlegene i Molde, dels fordi færre er sjuke. Men - når langt færre får kreftdiagnose, er det neppe fordi færre fikk kreft i mars og april.

VIL FORTSETTE MED VIDEO: Fastlegene har fortsatt flere konsultasjoner på video og telefon enn før epidemien. Det regner Håvard Jendem ved Molde brygge med at vil fortsette en god stund.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Håvard Jendem, tillitsvalgt for fastlegene i Molde, forteller at det fortsatt er færre enn vanlig som kontakter fastlegene i regionen, og at det kan ha flere grunner: