Derfor stenges vegen i tre uker

I drøyt tre uker blir det omkjøring i dette området i Molde.

OMKJØRING: Skifter ut gamle og dårlige vann- og avløpsledninger i Langmyrvegen.  Foto: Torill Skuseth

Nyheter

Det er Vann og avløp i Molde kommune som gjør arbeider i Langmyrvegen. Det medfører stengning av Langmyrvegen mellom krysset med Fjellbruvegen. og krysset med Mikkelivegen.

– Vi skifter ut veldig gamle og dårlige vann- og avløpsledninger som forsyner noen av husene rundt, forteller Arne Viset, leder ved anleggsavdelingen i kommunen. Han anslår at arbeidet vil pågå i rundt tre uker – og at vegen blir stengt i en like lang periode. Omkjøringer – blant annet for Nordbyen-trafikken - er skiltet, opplyser han.

– Årsaken til at vi skifter ut er at det har vært lekkasjer i området. Derfor måtte vi ta det nå, sier Viset. Han opplyser at flere steder står for tur når det gjelder utskifting av vann- og avløpsledninger. Trolig vil det startes opp arbeid flere steder over sommeren. Både i Fuglsetbakken og i Birkelandsvegen på en parsell mellom krysset med Elvaskaret og ca 300 meter østover til avkjørselen ned til Frænavegen.

– Nå nylig ble det nødvendig å utbedre et strekk i Birkelandvegen, mellom krysset med Løkenvegen. og krysset med Gamlevegen. Dette skjer i regi av driftsavdelingen, Molde vann og avløp, opplyser Viset.