Romsdal regionråd glad for å beholde tingretten. Klar melding til Domstoladministrasjonen

– Slutt på krumspring

– Når Stortinget vedtar å beholde tingretten i Molde, må det være slutt på krumspring og utsettelser med å gi retten bedre og trygge lokaler, sier lederen i Romsdal regionråd, Molde-ordfører Torgeir Dahl.

VIL STARTE OMBYGGINGEN I ÅR: – Arbeidet med å gi tingretten i Molde bedre og trygge lokaler, må komme i gang umiddelbart. Det er ingen grunn til å vente mer, mener leder Torgeir Dahl i Romsdal regionråd.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Alle fem ordførerne i Romsdal regionråd står samlet i kravet om at Romsdal tingrett i Molde skal bestå. I stedet for at tingrettene sentraliseres til Ålesund med én felles sorenskriver, er kravet fra Romsdal regionråd at rettskretsene beholdes slik de er i dag, og at Romsdal tingrett og jordskifteretten, som i dag har kontorer utafor Fylkeshusa, samlokaliseres. Et flertall på Stortinget er enig med ROR-ordførerne.