Ombestemte seg - dette bygget får stå likevel

Først skulle denne gule B-paviljongen rives og gi plass til brakkerigger for sjukehusbyggere. Nå får den stå, og skal huse psykiatrisk drift. I stedet blir nabobygget revet.

FÅR STÅ LIKEVEL: B-paviljongen nederst ved fjorden på Hjelset får likevel stå til nytt sjukehus er ferdig. En enkel ombygging skal gjøre det mulig å videreføre pasienttilbudet som er her og i nabobygget i dag. I forgrunnen er en del av sjukehustomta.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Tre større bygg står igjen på sjukehustomta på Hjelset. Det ene er kjøkkenbygget som lager sjukehusmaten, de to andre - A-paviljongen og B-paviljongen - drifter seksjoner for psykiatri og psykisk helse.