Nedleggelse av innføringsklassen på saklista:

– Lærer språk best på egen skole

Det er bedre for elever med flyktningbakgrunn å lære norsk på nærskolen sin, argumenterte utvalgslederen.
Nyheter

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd i Molde hadde mandag ettermiddag framtida for innføringsklassene på sakslista.