LEDER MANDAG 18. MAI

Politikerne må vinne tilbake kontrollen

Venter på forklaringen: Hele kommunestyret i Molde stiller seg bak kravet om å få fårklaringer på hvorfor Sjøfronten har blitt så mye dyrere enn politikerne hadde sagt ja til.   Foto: TORILL SKUSETH

I en presset økonomisk hverdag må kommunen ha stålkontroll på pengebruken.

Nyheter

Kommunestyret i Molde står samlet bak kravet om å få vite mer om hva som er årsakene til at kommunens prestisjeprosjekt Sjøfronten har blitt så mye dyrere enn vedtatt. Kommunens innbyggere etterlyser også forklaringer. For tre år siden sa kommunestyret ja til å bygge Sjøfronten innafor ei kostnadsramme på 130 millioner kroner. I juni i fjor var kostnaden økt til 150 millioner kroner. Nå kan regninga komme opp i rundt 169 millioner kroner.

Hvilket ord som brukes når prosjektet skal gås etter i sømmene, – gransking eller ekstern gjennomgang – er underordnet. Målet er å finne ut hvor kostnadene este ut, og hvorfor. Overskridelsene dreier seg ikke bare om tall. Kommunens penger er innbyggernes penger. Investeringer som vedtas inngår i kommunens budsjett, og er å betrakte som en samfunnskontrakt mellom folkevalgte og innbyggerne om hvordan penger brukes. Molde kommune knekker neppe nakken på kostnadssprekken på Sjøfronten, men offentlige byggeprosjekt som løper løpsk og kommer som en overraskelse på politikerne, er med på å svekke innbyggernes tillit til sine folkevalgte. Romsdals Budstikke har tidligere tatt til orde for at politikerne i Molde må vinne tilbake kontrollen over pengebruken.

Interessen blant Moldes innbyggere er stor for hvordan byen skal se ut. I over 20 år har det vært arbeidet med planer for sjøfronten. Da resultatet av idékonkurransen om hvordan sjøfronten kunne utvikles ble vist fram i 2004, var rådhussalen i Molde fullsatt. Byen skulle ikke lenger vende ryggen mot fjorden, men åpnes mot fjorden. Daværende teknisk sjef Geir Amdam fortalte på folkemøtet om ambisjonen: Molde skal bli landets fineste by. Det har i åra etterpå vært brei enighet om å bygge Sjøfronten som et viktig element for å gjøre Molde mer utban. Kommunestyret har strukket seg langt med å bevilge penger. Kommunestyrets bekymring retter seg ikke mot målet om å gjøre Molde til et attraktivt bysentrum, men i en presset økonomisk hverdag må politikerne kunne være trygg på at kommunen har stålkontroll på pengebruken. Granskning av prosjektet Sjøfronten er nødvendig for å få forståelige svar.