Helomvending om firefeltsveg etter knapt flertall

Børstet støvet av gammelt Borgerlisten-forslag da planprogrammet for E39 langs Fannestranda skulle vedtas. Sp ble med opposisjonen på vedtak som sier at firefeltsveg i dagen «er et for stort inngrep».

La fram skisse: Høsten 2017 la Statens vegvesen fram denne «mulighetsskissa» for en ny innfartsveg med sambruksfelt fra Årø til Bolsønes. Den har tre rundkjøringer, gangveg med eget sykkelfelt i nord og en strandpromenade nærmere sjøen på Retiro. Skisse: SVV 

Nyheter

MOLDE: I kommunestyret torsdag skulle planprogrammet, altså planen for hvordan man jobber videre med de konkrete planene, for E39 Bolsønes – Kviltorp vedtas av kommunestyret i Molde.