Superlange vogntog får kjøre, men ingen vet når

Lange vogntog skal få kjøre på fylkesvegene. Men ingen vet om det blir tillatt før sommeren eller seinere i høst. Heller ikke hvilke veger det er forsvarlig å slippe 25 meter lange vogntog inn på.

Slike superlange vogntog på 25 meter kan bli å se på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal om ikke lenge. Fylkespolitikerne sier ja. Når tid det åpnes for å bruke modulvogntog, er fremdeles uvisst.   Foto: Lise Åserud

Nyheter

Fylkespolitikerne sier ja til å la vogntog på 25 meter få kjøre på fylkesvegnettet. Vedtaket ble fattet med 10 mot 3 stemmer i fylkesutvalget torsdag. Men det er mange spørsmål som krever svar før modulvogntogene kan slippes inn på vegnettet i Møre og Romsdal.