Kristin Sørheim (Sp) vil ha ny debatt om vegprosjekt:

- Bygger vi vegene for store?

Koronakrisa utløser en ny debatt: Hvor langt vil folk reise til og fra arbeid hver dag?  - Kanskje er vegene vi slåss om i dag, planlagt altfor store, sier Kristin Sørheim (Sp). 

For store veger? Sp-politiker Kristin Sørheim tror det vil komme en debatt om det er slik at vegprosjektene man planlegger å bygge i Møre og Romsdal, dimensjoneres for store i forhold til trafikkmengden i åra som kommer.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Bygger Møre og Romsdal et samferdselsmønster basert på gårsdagens tall og spådommer om trafikkøkning?