Gasser seg i toppen

Ingen over. Ingen ved siden. Aukra banker alle.

GOD BUTIKK: Nyhamna er ei økonomisk gullgruve for Aukra kommune.  Foto: Shell

Nyheter

(Smp) Aukra troner suverent på den kommunale økonomitoppen. I oversikten over kommunenes økonomi i regjeringens kommuneøkonomiproposisjon står romsdalskommunen oppført med solide 26,9 prosent i netto driftsresultat.