Mener nødstopp kan berge liv til sjøs

Teinefiskere bør ha båter med nødstopp. Det mener Statens havarikommisjon, etter å ha undersøkt sju dødsulykker, en av dem fra Romsdal.

LEITING: LEITING: Det ble satt i gang en stor leiteaksjon etter at den tomme sjarken ble funnet i Kringstadbukta.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

(Smp) Statens havarikommisjon (SHT) for transport tilrår at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til nødstoppanordning for framdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter.