Deler ut 100.000 kroner til lokale lag og foreninger - Her kan du se hvem som har fått

Sunndal sparebank vil støtte frivilligheten innenfor idrett og kultur i Molde, og gir bort 100.000 kroner som skal deles mellom fire lag og foreninger.

Sunndal sparebank: Fra v; Rådgiver Stig-Einar Sørensen og avd.banksjef Meier Brevik  Foto: Privat

Nyheter

Meier Brevik, avdelingsbanksjef i Sunndal sparebank i Molde, forteller at de har latt seg inspirere av myndighetenes lemping av inngripende tiltak, noe som blant annet betyr at skolene åpnes opp og at idretten kommer i gang igjen.

De har derfor lyst til å dele ut en pengegave til noen intetanende lag og foreninger i Molde.

– Ingen har fått beskjed om at de vil motta pengene enda, men jeg håper de får det med seg nå, sier banksjefen.

Han forteller at det er mange lokale lag og organisasjoner som har mistet eller fått redusert inntektsgrunnlaget sitt som følge av koronakrisa, og at dette kan gå ut over aktivitetsnivået og fritidstilbudet i lokalmiljøet.

– I så måte er støtten et ekstra løft til frivilligheten. Vi ønsker å vise at vi bryr oss, og vil bidra litt for å hjelpe lag og foreninger som representerer folkesjela, dugnadsånden og frivilligheten, sier Brevik.

Banken har plukket ut fire mottakere som vil dele 100.000 kroner seg i mellom. 25.000 til hver.

Dette er mottakerne:

SK Rival

Molde Janitsjar

Molde Turnforening

Poppeloppeteateret