LEDER LØRDAG 9. MAI

Avvikling åpner for nye Midsund-tanker

MIDSUND BRUK: Når det ikke blir produksjon av trykktanker og separatorer til oljeindustrien i lokalene til Midsund Bruk, ligger mulighetene åpne for å tenke helt ny næringsvirksomhet.   Foto: KJELL LANGMYREN

Når ting ser som mørkest ut, er det viktig å ikke gi opp.

Nyheter

Det oppleves brutalt når en lokal hjørnesteinsbedrift legges ned. Midsund Bruk fikk den endelige beskjeden i januar i år. Eieren, National Oilwell Varco, besluttet å avvikle virksomheten på Midsund. Midsund Bruk har 40 års erfaring med mekanisk produksjon, og var spesialisert for å lage trykktanker og separatorer som brukes til å separere olje, gass og sjøvann innafor olje og gassindustrien. Markedet Midsund Bruk rettet virksomheten inn mot, må kalles spisst, og da først oljeaktiviteten avtok og seinere oljemarkedet kollapset, falt markedet under beina på produksjonsbedriften.

I lokalsamfunnet er avviklingen av Midsund Bruk et hardt slag. Da avviklingen var endelig, hadde bedriften 42 ansatte. De aller fleste bor på Midsund. Det er ikke lenge siden Midsund Bruk satte opp ny brakkerigg og så for seg en stab på rundt 100 personer. Et forsøk på å få nye eiere til å ta over og videreføre mekanisk industri, har ikke lykkes. Også de store skipsverftene på Sunnmøre har opplevd opp og nedturer; i stedet for supplybåter har de bygget hurtigruteskip og cruisebåter. Koronakrisa gir ny nedtur. Så raskt kan markedet forandres.

Når ting ser som mørkest ut, er det viktig å ikke gi opp. Avviklingen av Midsund Bruk åpner for å tenke nytt. Midsund er også en fiskerikommune. Det mest nærliggende er å se etter et nytt forretningsområde der industrihallene kan brukes og kompetansen blant ansatte kan gi ny giv. Kunne Midsund Bruk rettet seg inn mot et marked som ser stabilt ut; og bli sørvisverksted for fiskeflåten? Også den store ferjeflåten trenger årlig vedlikehold, sørvis og oppgradering.

Viljen til å tenke omstilling og utvikle nye konsept er stor i hele samfunnet. Tidspunktet kan vise seg å være ideelt for å få til ny næringsvirksomhet i lokalene til Midsund Bruk. Pengestøtte fra Innovasjon Norge, kompetanseprogram fra Nav og bransjehold kan i kombinasjon med rekordlave renter og lokal gründervilje åpne dørene for nye arbeidsplasser på Midsund. Vi håper Midsund lykkes.