Varaordførar Gangstad reagerer:

- Kjøpar var klar, men no vert Midsund Bruk «slakta»

Varaordførar Odd Helge Gangstad er opprørt - meiner tømming vil vanskeleggjere vidare drift ved Midsund Bruk.

OPPRØRT:: - Ferferdeleg, seier varaordførar Odd Helge Gangstad, om at utstyret frå nedlagde NOV Midsund Bruk no vert rigga ned og sendt bort.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Utstyret ved tidlegare Midsund Bruk AS vert no nedmontert, plassert i kontainerar og sendt bort. Kjelder opplyser til Rbnett at utstyret vert sendt til NOVs anlegg i Indonesia og England.