Vil koste 40 millioner å beholde fødeavdeling i Kristiansund - hvert år

- Vi antar at ekstra kostnader til å opprettholde fødeavdelinga etter at annet akuttilbud ved Kristiansund er flyttet til Hjelset, vil være rundt 40 millioner kroner i året.

KREVER BEREDSKAP: - En fullverdig fødeavdeling vil kreve beredskapsordninger knyttet  til bla a keisersnitt. Det betyr at en må ha tilgang til støttetjenester som f eks anestesi og operasjonsteam 24/7, sier økonomidirektør Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal. Hun anslår ekstrakostnaden til 40 millioner kr.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Det sier økonomidirektør Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal. Utsagnet er svar på spørsmål fra Romsdals Budstikke om hva det vil koste å beholde fødeavdelinga i Kristiansund etter at fellessjukehuset SNR står ferdig på Hjelset.