Vet du hva Sjukehusvegen er?

Har du hørt om Sjukehusvegen? Det hadde ikke politikerne i samferdselsutvalget heller. Nå ber de administrasjonen droppe å bruke dette navnet.

Bedre veg til sjukehuset: Europaveg 39 skal forbedres fra Lønset til Hjelset og fra Astad til Bjerkeset i Gjemnes for å gjøre vegen til fellessjukehuset bedre.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Sjukehusvegen er beskrivelsen administrasjonen i fylkeskommnunen bruker når den skal omtale planene for utbedring av europaveg 39 mellom Lønset og Hjelset i Molde og mellom Astad og Bjerkeset i Gjemnes.