Full splid om Møreaksen

Samferdselspolitikerne er langt fra enig om hvordan Romsdalsfjorden skal krysses. Høyre, KrF og deler av Senterpartiet og Arbeiderpartiet holder fast på å bygge Møreaksen, Fremskrittspartiet, SV, MDG og Uavhengig valliste for Sunnmøre er imot. Det varsles omkamp.

Møreaksen omstridt: - Kun ett prosjekt står igjen som aktuelt for kryssing av Romsdalsfjorden; Møreaksen, sa Geir Inge Lien (Sp) i samferdselsutvalget. Flere politikere var helt uenig.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Da administrasjonen i fylkeskommunen satte opp forslag til samferdselsprosjekt fram til 2028, ble fjordkryssingen mellom Vestnes og Molde, Møreaksen, satt på 14. plass. Det fikk Torgeir Dahl (H) til å reagere under møtet i samferdselsutvalget onsdag.