Kristin Sørheim: - Vil ikke snakke ned Bypakke Molde

- Molde ligger nok litt lenger bak i løypa enn Ålesund og Kristiansund med sin bypakke, men jeg mener det er realistisk å få bygget Bypakke Molde i løpet av ti år, sier fylkespolitiker Kristin Sørheim.

Optimist for bypakkene: Lederen av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, mener det er realistisk at bypakkene for bedre kollektivtrafikk og mer miljøvennlig ferdsel i byene Ålesund og Kristiansund settes i gang raskt. Bypakke Molde har hun trua på før det har gått ti år.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Lederen av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), ser annerledes på byenes planer for bedre kollektivsatsing og mer tilrettelegging for gående og syklister enn Frank Sve (Frp).